SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 12. Petak, 10. svibnja 2019.
GRAD CRES

18.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09, 14/13, 05/ 18, 25/18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 8. svibnja 2019. donijelo je

Odluku
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina oznaka č.zem. 251 u 110/191 dijela te č.zem. 252 u 63/79 dijela, sve k.o. Cres, u vlasništvu Grada Cresa

I.

Utvrđuje se da postoji interes Grada Cresa za prodaju nekretnine zemljišnoknjižnih oznaka č.zem. 251 u 110/191 dijela te č.zem. 252 u 63/79 dijela, sve k.o. Cres, ukupne površine 173,00 m2, po početnoj cijeni od 159.000,00 kuna.

II.

Početna cijena nekretnine određena je Elaboratom procjene vrijednosti nekretnine stalnog sudskog vještaka u građevinarstvu Željka Jovića, ing.građ. iz Malog Lošinja, od dana 10. prosinca 2018. godine.

III.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Cresa na provedbu postupka javnog natječaja.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 943-01/19-1/1

Ur.broj: 2213/02-02-19-4

U Cresu, 8. svibnja 2019.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE
Predsjednik
Marčelo Damijanjević


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr