SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 12. Petak, 10. svibnja 2019.
GRAD CRES

12.

Na temelju članka 36. st. 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« br. 94/13, 73/17, 14/19) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici 8. svibnja 2019. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i
provedbi mjera na području Grada Cresa za 2018. godinu

I.

Usvaja se izvješće Gradonačelnika Grada Cresa o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera na području Grada Cresa za 2018. godinu.

Tekst Izvješća sastavni je dio ovog zaključka.

II.

Ovaj zaključak objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-04/19-1/4

Ur.broj: 2213/02-01-19-10

Cres, 8. svibnja 2019. godine

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE
Predsjednik
Marčelo Damijanjević

Na temelju članka 36. stavka 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13, 73/17, 14/19) i članka 47. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18), Gradonačelnik Grada Cresa 18. ožujka 20109. godine podnosi

I Z V J E Š Ć E
o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima
uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera na
području Grada Cresa za 2018. godinu

I. Uvod

Temeljem članka 36. stavka 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, («Narodne novine« broj: 94/13, 73/17, 14/19), izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera podnijeti predstavničkom tijelu te jedinice do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

II. Postojeće stanje

Na području Grada Cresa utvrđene su sljedeće lokacije na kojima je odbačen otpad:

1. uz državnu cestu D100 (blizu naselja Loznati),

2. uz naselje Hrasta, divlje odlagalište Jelovica,

3. uz županijsku cestu prema Gavzi,

4. heliodrom, Cres.

Na gore navedenim lokacijama provodile su se posebne mjere radi sprječavanja odbacivanja otpada. Na lokaciji broj 1. uklonjeno je 14 m3 građevinskog i odbačenog krupnog otpada, te su postavljene fizičke barijere (veliko kamenje) radi onemogućavanja odbacivanja otpada u okoliš, a ujedno je i postavljen znak zabrane odlaganja otpada. Na lokaciji broj 2. u cilju daljnjeg sprječavanja odbacivanja otpada u okoliš postavljena je ograda u dužini 60 m sa vratima i lokotom, te je stavljen znak zabrane odlaganja otpada. Na lokacijama 3. i 4. postavljeni su znakovi zabrane odlaganja (odbacivanja) otpada u okoliš.

Komunalno redarstvo Grada Cresa provodi redoviti nadzor nad navedenim lokacijama radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada.

III. Troškovi uklanjanja odbačenog otpada u 2018. godini za Grad Cres

Iz Proračuna Grada Cresa je za troškove uklanjanja odbačenog otpada na divljim odlagalištima u 2018. godini utrošen iznos od 20.467,50 kuna. U Proračunu Grada Cresa je za troškove uklanjanja odbačenog otpada sa nelegalnih odlagališta za 2019. godinu planiran iznos od 20.000,00 kuna.

IV. Zaključak

Unatoč zakonski uređenom sustavu gospodarenja otpadom prisutno je neodgovorno odlaganje otpada na lokacijama koje za to nisu predviđene, što za posljedicu ima nepovoljan učinak na okoliš i financijski teret za proračun Grada Cresa.

Tijekom 2018. godine komunalni redari su u okviru redovitih obilazaka terena provodili nadzor nad divljim odlagalištima.

U 2018. godini je započeto uspostavljenje sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, uspostavljanje sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada, provedba redovitog godišnjeg nadzora područja, kao i provođenje i drugih mjera sukladno odluci o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Cresa.

GRADONAČELNIK:
Kristijan Jurjako, struč. spec. oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr