SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 12. Petak, 10. svibnja 2019.
OPĆINA MATULJI

27.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novne Primorsko-goranske« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14 i 4/15 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Matulji na prijedlog Općinskog načelnika, na sjednici održanoj 9. svibnja 2019. godine donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o koeficijentima
za obračun plaće službenika i namještenika
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 4/17 i 39/18) članku 2. stavku 1. iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koji glasi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

U istom članku stavku 1. dosadašnje točke 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. i 23. postaju točke 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. i 24.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 011-01/19-01/0014

Ur. broj: 2156/04-01-3-02-19-0002

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2102&mjesto=51211&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr