SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 20. Petak, 22. srpnja 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
110

101.

Na temelju članka 32. Zakona o zaštiti prava pacijenata (»Narodne novine« broj 169/04) i članka 44. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, je na sjednici 15. srpnja 2005. godine donijela

ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u
Primorsko-goranskoj županiji

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kao stalno radno tijelo Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Za članove Povjerenstva imenuju se:

1. Prof. dr. MIRKO ŠTIFANIĆ, za predsjednika:

2. mr. sc. MARIJAN DRABIK, dr. med., za člana

3. MARIJA PUPIĆ-BAKRAČ, dr. med, za člana

4. ELVIRA JOVIĆ, dipl. iur., za člana

5. KRISTINA MILKOVIĆ, dipl. oec., za člana.

Članak 3.

Povjerenstvo se imenuje na vrijeme od dvije godine, od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Člana Povjerenstva može se razriješiti i prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka na obrazloženi prijedlog predsjednika Povjerenstva.

Predsjednika Povjerenstva može se razriješiti i prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka na obrazloženi prijedlog Županijskog poglavarstva.

Članak 4.

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

. prati primjenu propisa na području Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija) koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata

. prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Županije

. predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na području Županije

. bez odgađanja obavještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata

. podnosi Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnje izvješće o svom radu

. obavještava javnost o povredama prava pacijenata

. obavlja druge poslove određene Zakonom o zaštiti prava pacijenata.

Članak 5.

Član Povjerenstva ima pravo na naknadu.

Naknada se određuje u neto iznosu u visini dnevnice koja se isplaćuje zaposlenima u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije, a pravo na naknadu član Povjerenstva ima za nazočnost sjednici.

Osim naknade iz stavka 2. ovoga članka član Povjerenstva ima pravo i na naknadu prijevoznih troškova ukoliko je mjesto stanovanja udaljeno od mjesta održavanja sjednice više od 20 kilometara.

Naknada prijevoznih troškova priznaje se u visini cijene putne karte sredstvima javnog prijevoza od mjesta stanovanja člana Povjerenstva do mjesta održavanja sjednice.

Sredstva za naknade osiguravaju se u Proračunu Primorsko-goranske županije na poziciji Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb.

Članak 6.

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb.

Članak 7.

Povjerenstvo je dužno u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti Poslovnik o radu.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/05-02/72

Ur. broj: 2170-1-11-01-05-3

Rijeka, 15. srpnja 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=134&mjesto=00001&odluka=101
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr