SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 10. Četvrtak, 18. travnja 2019.
GRAD KRK

8.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj 16. travnja 2019. godine razmatralo je Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, te donijelo

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja
komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu je u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 363-01/17-01/15

URBROJ:2142/01-01-19-29

Krk, 16. travnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA
Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

Na temelju članka 71. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18. i 110/18) i članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/ 18), Gradonačelnik Grada Krka, podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« 39/17) usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 20. prosinca 2017. godine, I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 43/18) usvojene su na sjednici 19. prosinca 2018. godine, (u daljnjem tekstu: Program za 2018. godinu).

Članak 2.

Program za 2018. god. izvršen je u 2018. godini kako slijedi:

1. PRIHODI

Za građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja, javne rasvjete i pripremu dokumentacije za građenje iz Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koristili su se sljedeći izvori financiranja:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

2. RASHODI

Građenje komunalne infrastrukture Grada Krka ostvareno je kako slijedi u tabelarnom prikazu:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Ukupni prihodi iz kojih se financiralo građenje komunalne infrastrukture za 2018. godinu kao i rashodi prilikom građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu iznosili su 12.149.745,62 kn.

Članak 4.

Sukladno članku 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu, Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću Grada Krka istodobno s Izvješćem o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu.

KLASA: 363-01/17-01/15

URBROJ:2142/01-02/1-19-25

Krk, 8. travnja 2019.

G R A D K R K
Gradonačelnik
Darijo Vasilić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr