SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

42.

Na temelju članka 7. Uredbe o kakvoći mora za kupanje (»Narodne novine« broj 73/08), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/ 09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 19. sjednici održanoj 28. ožujka 2019., donijela je

ODLUKU
O ODREĐIVANJU MORSKIH PLAŽA NA
PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA KOJIMA ĆE SE PROVODITI PRAĆENJE
KAKVOĆE MORA ZA KUPANJE U 2019. GODINI

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju morske plaže na području Primorsko-goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2019. godini (u daljnjem tekstu: morske plaže).

Za morske plaže izrađeni su kartografski prikazi i profili mora za kupanje koji čine sastavni dio ove Odluke, ali se ne objavljuju u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članka 2.

Na području Primorsko-goranske županije ispitivanje kakvoće mora za kupanje provodi se na 208 morskih plaža prema Popisu koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Kartografski prikazi morskih plaža i profili mora za kupanje sadrže podatke iz članka 8. i 9. Uredbe o kakvoći mora za kupanje (»Narodne novine« br. 73/08) i sastavni su dio GIS baze podataka Primorsko-goranske županije.

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje zadužena je za ažuriranje kartografskih prikaza plaža.

Članak 4.

Za ispitivanje i praćenje kakvoće mora na morskim plažama zadužen je Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Sredstva za praćenje kakvoće mora u 2019. godini osigurana su u Proračunu Primorsko-goranske županije.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/2

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-52

Rijeka, 28. ožujka 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Prilog 1. : Popis plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2019. godini

*prilog se nalazi na dnu dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2098&mjesto=00001&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr