SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

38.

Na temelju članka 103. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 100/18), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18- pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/ 09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 19. sjednici, održanoj 28. ožujka 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o broju ordinacija koje će djelatnost obavljati u okviru
Doma zdravlja Primorsko-goranske županije

I.

Ovom Odlukom određuju se djelatnosti i broj ordinacija koje će se obavljati u okviru Doma zdravlja Primorsko- goranske županije iskazane kao postotak od ukupnog broja potrebnih ordinacija prema Mreži javne zdravstvene službe.

II.

Ova Odluka odnosi se na sljedeće djelatnosti primarne razine zdravstvene zaštite: djelatnost obiteljske (opće) medicine, dentalne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite predškolske djece, medicine rada/ medicine rada i sporta, zdravstvene njege, laboratorijske i radiološke dijagnostike i fizikalne terapije.

Ova odluka odnosi se i na specijalističko-konzilijarne djelatnosti koje se obavljaju u okviru Doma zdravlja Primorsko-goranske županije.

III.

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije u svim djelatnostima iz točke II. ove Odluke u obvezi je osigurati 25% ordinacija u odnosu na broj ordinacija predviđenih Mrežom javne zdravstvene službe.

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije iznimno, za pojedine djelatnosti primarne razine zdravstvene zaštite, može osigurati i veći postotak ordinacija ako obavljanje tih djelatnosti sukladno Mreži javne zdravstvene službe nije pokriveno ordinacijama u privatnoj praksi.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/2

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-44

Rijeka, 28. ožujka 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2098&mjesto=00001&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr