SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

37.

Na temelju članka 65. stavak 4. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 18/18 - pročišćeni tekst ) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 19. sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine donijela je

ODLUKU
o rasporedu sredstava za aktivnosti
»Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite« za
Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Raspoređuju se sredstva Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u iznosu od 1.065.000,00 kuna s pozicije proračuna Upravnog odjela za zdravstvo za Program 4206 »Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvenu uslugu«, Aktivnost 420601 »Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite« iz izvora Porezni i ostali prihodi (111) i Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (415).

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Zadužuje se Upravni odjel za zdravstvo da u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke zaključi ugovor sa Zavodom za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije o korištenju raspoređenih sredstava prema članku 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu od danom donošenja, objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/2

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-42

Rijeka, 28. ožujka 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr