SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

33.

Na temelju članka 143. stavka 1. točke 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18), članka 45. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 19. sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o sufinanciranju rekonstrukcije
i dogradnje Osnovne škole »Jelenje - Dražice« u
Dražicama i izgradnje školske sportske dvorane
temeljem investicijskog elaborata

Članak 1.

U Odluci o sufinanciranju rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole »Jelenje - Dražice« u Dražicama i izgradnje školske sportske dvorane temeljem investicijskog elaborat a(»Službene novine« broj 22/18), u članku 2. stavku 1. točka 3., mijenja se i glasi:

»ukupna procijenjena vrijednost realizacije projekta iznosi 39.500.000,00 kuna (s PDV-om), te da će se aktivnosti na realizaciji projekta odvijati tijekom tri proračunske godine (2019., 2020. i 2021.).«

Članak 2.

U članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Županija će obvezu sufinanciranja iz prethodnog stavka izvršiti najviše do 23.700.000,00 kuna.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/2

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-30

Rijeka, 28. ožujka 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr