SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

26.

Na temelju članka 23. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Omišalj(»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 36/15 i 39/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici __ ožujka 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o financiranju javnih potreba Općine Omišalj
u 2019. godini

Članak 1.

Donosi se odluka o financiranju javnih potreba Općine Omišalj u 2019. godini.

Članak 2.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Omišalj za 2019. godinu.

Članak 3.

Javne potrebe iz članka 1. ove Odluke financirat će se kako slijedi:

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/3

Ur. broj: 2142-06-19-01-18

Omišalj, 26. ožujka 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr