SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

20.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 26. ožujka 2019., donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun
plaća službenika u Upravnom odjelu Općine Omišalj

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaća službenika u Upravnom odjelu Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 23/18) u članku 2. u tablici, točka 5. briše se.

U točki 7. dodaje se radno mjesto »Viši stručni suradnik za pravne poslove«.

U točkama 10. i 11. u dijelu Naziv radnog mjesta, iza riječi: »komunalni« dodaju se riječi: » i prometni«.

Točke 6.- 11. postaju točke 5. - 10.

Članak 2.

Ove izmjene Odluke stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/3

Ur. broj: 2142-06-19-01-16

Omišalj, 26. ožujka 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr