SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

19.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br.87/08,136/12 i 15/15), članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/ 16 i 3/18) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 26. ožujka 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018.godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2018. godinu kako slijedi:

1. Višak prihoda poslovanja 10,062.877,99 kn

2. Manjak prihoda od nefinancijske imovine 9,770.341,68kn

3. Manjak primitaka od financijske imovine 1,271.218,41 kn

Članak 2.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od10,062.877,99kn iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se na način da se od istoga pokriva manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 1,271.218,41 kn te djelomično pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 9,770.341,68 kn. Preostali manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 978.682,10 kn pokriva se prenesenim viškom prihoda poslovanja iz 2017.godinekoji je iznosio3,687.393,82 kn.

Utvrđuje se višak prihoda za 2018. godinu u iznosu od 2,708.711,72 kn.

Članak 3.

Raspoloživi višak prihoda za 2018.godinu u iznosu od 2,708.711,72 kn prema izvorima financiranja sastoji se iz:

- 1,985.001,35knopćih prihoda i poreza

- 723.710,37 kn komunalne naknade

Višak prihoda rasporedit će se, sukladno članku 49. Zakona o proračunu, u Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2019. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-01/18-01/2

Ur. broj: 2142-06-19-01-8

Omišalj, 26. ožujka 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr