SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

15.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/ 13),članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09),članka 4. stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/ 10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/ 18),članka 74. stavka 2. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 32. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14 i 70/ 17), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - proč.tekst, 137/15 i 123/17) i članka 21. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/ 18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 26. ožujka 2019., donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima
Općine Omišalj za 2019. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/18) Plan raspodjele sredstava Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2019. godinu iz članka 4. stavka 2. mijenja se glasi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/3

Ur. broj: 2142-06-19-01-13

Omišalj, 26. ožujka 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr