SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

12.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici održanoj 26. ožujka 2019. godine donosi:

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Općine Omišalj za 2019. i projekcija
za 2020. i 2021. godinu

Članak 1.

U Proračunu Općine Omišalj za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2020. god. (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 39/18) članak 1. mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

Prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja u općem djelu Proračuna, a u posebnom dijelu prema izvorima, korisnicima, aktivnostima i projektima te razvojnim programima kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Plan razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2019.-2021.godine mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

 

Članak 4.

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Klasa: 400-01/18-01/2

Ur. broj: 2142-06-19-01-6

Omišalj, 26. ožujka 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr