SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

11.

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15),članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13 i 8/18) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13 i 102/17), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici održanoj 26. ožujka 2019. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
OMIŠALJ ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2018. godinu sastoji se od:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja te su izvršeni kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2018. godinu sadrži Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Omišalj kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2018. godinu objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Klasa: 400-01/18-01/2

Ur. broj: 2142-06-19-01-7

Omišalj, 26. ožujka 2019.

OPĆINSKO VIEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr