SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
OPĆINA MATULJI

23.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/ 13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 28. ožujka 2019.

ODLUKU
O UKIDANJU STATUSA JAVNOGA DOBRA

I.

Ukida se status javnog dobra na novoformiranoj z.č. 6131/11 put od 113 m2. upisano u z.k.ul. P1 k.o. Mune, te ista sada predstavlja zemljište u vlasništvu Općine Matulji.

II.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Rijeka, ispostava Opatija, provest će zemljišnim knjigama uknjižbu na način da će se na z.č. 6131/11 put od 113 m2. upisano u z.k.ul. P1 k.o. Mune, brisati uknjižba javnog dobra u općoj uporabi i kao vlasnika iste upisati Općinu Matulji.

III.

Ugovorom o prodaji nekretnina koji će se sklopiti između Općine Matulji kao prodavatelja i Peloza Gorana kao kupca regulirati će se obveza kupca da će dozvoliti

nesmetan prolaz preko z.č.6131/11 k.o. Mune dok se ne steknu uvjeti za ucrtavanje postojeće asfaltirane ceste kroz Vele Mune i rješavanje vlasništva na dijelu koji se nalazi s jugoistočne strane nekretnine oznake grč.15/1 i grč.15/2 k.o. Mune, ukoliko iz bilo kojeg razloga bude onemogućen nesmetani prolaz po sadašnjoj cesti.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 944-05/17-01/0019

Ur. broj: 2156/04-01-3-2-09-19-0020

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog Vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2098&mjesto=51211&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr