SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
OPĆINA MATULJI

21.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 84. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14, 115/15 , 87/16, i 3/ 18) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 36/09, 8/13, 17/ 14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst i 35/15) Općinsko vijeće Općina Matulji, donosi na sjednici održanoj dana 28. ožujka 2019. godine

ODLUKU
O RASPODJELI REZULATATA POSLOVANJA
ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje namjena i preraspodjeljuje razlika ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, kao i neutrošenih prenesenih sredstava utvrđenih Godišnjim obračunom Proračuna Općine Matulji za 2018. g. u iznosu od 12.123.929,72 kn.

Godišnjim obračunom Proračuna Općine Matulji za 2018. g. utvrđeno je da su ostvareni:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Razlika ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka u 2018. g. iznosi 339.400,43 kn, a proizlazi se iz više ostvarenih prihoda i primitaka u iznosu od 7.902.749,75 kn te manje ostvarenih rashoda i izdataka u iznosu od 4.221.179,75 kn, a višak raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 12.123.929,72 kn sastoji se iz slijedećih izvora financiranja:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Utvrđeni višak prihoda u iznosu od 12.123.929,72 kn raspoređuje se u 2018. g. za sljedeće namjene:

1.Namjenska sredstva 2.525.297,27

1.za poticajnu stanogranju 1.181.193,22

2.za troškove doprinosa osoba na stručnom
osposobljavanju Dječji v. 10.971,39

3.za razliku manje doznačenih prihoda
od najma MO Pasjak 1.000,00

4.neutrošeni prihodi Rijeka 2020 d.o.o. 3.000,00

5.višak prihoda poslovanja MO Pasjak 534.301,10

6.višak prihoda poslovanja MO Šapjane 358.547,95

7.višak prihoda poslovanja MO Mune 245.498,43

8.višak prihoda poslovanja MO Žejane 112.862,68

9.neutrošena kapit. pomoć drž. pror.
- MO Pasjak 77.922,50

2. Rezervirana sredstva za dovršetak započetih
i ugovorenih investicija i aktivnosti 6.852.507,31

2003 Školstvo 30.000,00

2004 Kultura 37.000,00

2005 Sport 25.300,00

2007 Zdravstvena zaštita 6.000,00

2008 Prostorno planiranje 486.501,50

2009 Zaštita okoliša 934.256,25

2010 Javni prijevoz 278.000,00

2013 Stručne službe općinske uprave 30.000,00

2014 Tekuće održavanje komunalne 236.331,25

2015 Gradnja objekata komunalne
infrastrukture 2.536.914,57

2017 Upravljanje imovinom 2.252.203,74

3.preostali višak prihoda za raspoređivanje,
prema izvorima financiranja: 2.746.125,14

11 opći prihodi i primici 2.354.752,26

73 prihodi od prodaje imovine 391.372,88

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-09/18-01/0009

Ur. broj: 2156/04-01-3-3-05-19-11

Matulji, 28. ožujka 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2098&mjesto=51211&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr