SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
OPĆINA MATULJI

18.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 36/09, 8/13, 17/14 , 29/14 , 4/15 - pročišćeni tekst, 39/ 15, i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana.28. ožujka 2019. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2018. GODINU

Članak 1.

I.                   OPĆI DIO PRORAČUNA

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima i funkcijskoj klasifikaciji iskazani su u Računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima iskazani su u Računu financiranja, kako slijedi:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

*tablice se nalaze na dnu dokumenta*

B) RAČUN FINANCIRANJA

*tablice se nalaze na dnu dokumenta*

Članak 3.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Prihodi i primici, rashodi i izdaci u posebnom dijelu Proračuna iskazani su po organizacijskoj, i programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

*tablice se nalaze na dnu dokumenta*

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2018. g. objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/18-01/0009

Ur. broj: 2156/04-01-3-3-05-19-0008

Matulji, 28. ožujka 2019.

OPĆINSKO VRIEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Darjan Buković, bacc. oecc., v. r.

 

PRILOG - Članak 5. toč. 9. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvješćivanju proračuna (»NN 24/13,102/17«)

ANALITIČKI PRIKAZ OSTVARENIH PRIMITAKA I IZVRŠENIH IZDATALA U 2018. G.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

ERSTE BANK d.d. ugovor o kreditu 5109670143
od 15. 11. 2013.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

ERSTE BANK d.d. ugovor o kreditu 5109670143
od 28. 5. 2013.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2098&mjesto=51211&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr