SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
KOMUNALNO DRUŠTVO DUNDOVO D.O.O. RAB

1.

Na temelju članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13, 73/17 i 14/19)i članka 16. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (»Službene novine PGŽ« broj 2/18) ičlanka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/ 18), gradonačelnik Grada Raba dana 21. ožujka 2019. godine, daje

SUGLASNOST
o prihvaćanju cjenika gospodarenja
komunalnim otpadom

I.

Utvrđuje se da je komunalnom društvuDundovo d.o.o. Rab, društvo u vlasništvu Grada Raba, povjereno obavljanje prikupljanja i gospodarenjakomunalnim otpadom.

II.

Daje se suglasnost na Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom.

III.

Danom stupanja na snagu ovog cjenika prestaje važiti postojeći cjenik.

IV.

Ova suglasnost stupa na snagu danom donošenja.

 

Klasa: 023-01/19-01/41

Ur. broj: 2169-01-01-19-2

Rab, 21. ožujka 2019.

Gradonačelnik

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr