SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
OPĆINA DOBRINJ

24.

Na temelju članku 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/ 14) i članka 32. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 35/09,10/13, 36/13 i 2/ 18) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko goranske županije« 35/09, 53/10, 10/13, 36/13 i 2/18), Općinsko vijeće na 17. sjednici, održanoj dana 27. ožujka 2019. godine, donijelo je

I IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA
RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA
na području Općine Dobrinj u 2019. godini

Članak 1.

U Programu 1019 Razvoj civilnog društva (Službene novine Primorsko goranske županije 43/18) čl. 1. mijenja se i glasi:

»Programom 1019 Razvoj civilnog društva, financiraju se udruge s područja Općine Dobrinj, otoka Krka i Primorsko goranske županije s ciljem jačanja civilnog društva, sukladno prihvaćenim programima po pozivu za zadovoljenje javnih potreba na području Općine Dobrinj, koje provodi Povjerenstvo za provedbu javnih poziva, te ostalih potreba, kako slijedi:

JAVNE POTREBE CIVILNOG DRUŠTVA A101901 260.000,00

- programska djelatnost udruga

KAPITALNE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA K101902 200.000,00

OPTIČKA MREŽA INTERNETA K101906 1.100.000,00

- optička mreža 100.000,00

- eki instalacije uz EU projekt - materijal 500.000,00

- eki instalacije uz EU projekt - radovi 500.000,00

ODRŽAVANJE ZGRADA I OKOLIŠA 181.000,00

- materijal za tekuće i investicijsko održavanje 24.000,00

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 100.000,00

- održavanje Papinog perivoja Omišalj 17.000,00 - hidromehanički radovi 40.000,00

STRATEGIJA DEMOGRAFSKE OBNOVE T101911 70.000,00

PROSLAVE I POKROVITELJSTVA A101912 24.000,00

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA K101913 405.000,00

- uređenje društvene prostorije Šilo 95.000,00

- uređenje društvene prostorije Polje 80.000,00

- uređenje društvene prostorije Rasopasno 50.000,00

- zamjena krova ambulante Šilo 180.000,00

ZAŠTITA ŽIVOTINJA A101914 20.000,00

UKUPNO 2.260.000,00

Članak 2.

Ove izmjene Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 400-08/18-01/1

Ur.broj: 2142-04-01-19-30

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ
Predsjednik Općinskog vijeća:
Zoran Kirinčić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr