SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
OPĆINA DOBRINJ

20.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine« broj 126/12-proč. tekst 94/13 i 152/14), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-proč.tekst), članka 23. Zakona o udrugama («Narodne novine« broj 74/14), čl. 16. Zakona o proračunu (NN 87/ 08 i 136/12, 15/15), čl. 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj («Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/ 09., 10/13, 36/13 i 2/18) i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj («Službene novine Primorsko-goranske županije 35/09,53/10,10/13, 36/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 17. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2019. godine, donijelo je

I. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
javnih potreba u obrazovanju na području
Općine Dobrinj u 2019. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u obrazovanju 1007 (»Službene novine Primorsko goranske županije« 1/18, 18/18) čl. 2. st. 4 mijenja se i glasi:

»Za provođenje ovih navedenih redovnih aktivnosti (A) i tekućih (T) projekata osiguravaju se sredstva u proračunu kako slijedi:

SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA 1.220.000,00 A100701

- sufinanciranje Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk

OPREMA ZA VRTIĆ POLJE 52.000,00 K100703

- oprema za jaslice u privatnom vlasništvu

PROJEKT ŠKOLE 245.000,00 T100704

-proširenje škole

IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI 35.000,00 A100706

SUFINANCIRANJE OSNOVNE ŠKOLE - P.Š. DOBRINJ 300.000,00 A101708

DANACIJA S.Š. HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR KRK 10.000,00 A100709

STIPENDIJE UČENIKA I STUDENATA 350.000,00 A100710

SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA 115.000,00 A100711

- sufinanciranje udžbenika 50.000,00

- nabava školskih udžbenika 65.000,00

SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA 105.000,00 A100712

- sufinanciranje cijene prijevoza »Autotrans« 50.000,00

- prijevoz srednjoškolci/studenti kombi 55.000,00

PROJEKT ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE 200.000,00 T100715

UKUPNO 2.632.000,00

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama « Primorsko goranske županije.

Klasa:400-08/18-01/1

Ur.broj:2142-04-01-19-26

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ
Predsjednik Općinskog vijeća:
Zoran Kirinčić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr