SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
OPĆINA DOBRINJ

15.

Temeljem članka 16. i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08,136/12, 15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 35/09, 10/13,36/13 i 2/18) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ 35/09,53/10,10/13,36/13 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 17. sjednici, održanoj 27. ožujka 2019. godine, donosi

I IZMJENE PROGRAMA RASHODA
PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA
na području Općine Dobrinj u 2019. godini

Članak 1.

U Programu rashoda predstavničkih i izvršnih tijela (Službene novine Primorsko goranske županije br. 43/18), članak 1. mijenja se i glasi:

»Predstavničko tijelo Općine je Općinsko vijeće koje broji jedanaest članova, zamjenik načelnika je volonter te im se mjesečno isplaćuje nagrada za rad i naknada troškova po održanoj sjednici. Redovne aktivnosti (A) programa 1002 su slijedeće:

NAKNADE ZA RAD OPĆINSKIH TIJELA                    230.750,00 A100201

-naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela                  220.000,00

- povjerenstvo za provedbu javnih poziva                         10.750,00

ČLANARINA UDRUGA OPĆINA                                 10.000,00 A100202

TEKUĆE DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA       56.500,00 A100203

PROSLAVA DANA OPĆINE                                         40.000,00 A100204

OPĆINSKE GODIŠNJE NAGRADE                               30.000,00 A100205

UKUPNO                                                                      367.250,00

Članak 2.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/18-01/1

Ur.broj: 2142-04-01-19-21

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ
Predsjednik Općinskog Vijeća:
Zoran Kirinčić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr