SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
OPĆINA DOBRINJ

13.

Temeljem članka 39. i 43. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 35/09., 10/13., 36/13 i 2/18) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 35/09., 53/10., 10/13., 36/13. i 2/18.), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 17. sjednici dana 27. ožujka 2019. godine donosi

 

I IZMJENE PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

 

Članak 1.

I Izmjene Proračuna za 2019 godinu sadrže:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

I. OPĆI DIO

Prihodi/primici i rashodi/izdaci u Računu prihoda/primitaka i rashoda/izdataka i Račun financiranja u Općem dijelu Proračuna prema organizacijskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima sadrže:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Rashodi/izdaci u Posebnom dijelu Proračuna prema organizacijskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji sadrže:

II. POSEBNI DIO

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Plan razvojnih programa sadrži:

III. RAZVOJNI PROGRAM

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

 

Članak 5.

I.Izmjene Proračuna za 2019. godinu stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim Novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 400-08/18-01/1

Urbroj: 2142-04-01-19-19

DOBRINJ, 27.03.2019

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ
Predsjednik:
Zoran Kirinčić v.r.

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr