SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
OPĆINA DOBRINJ

12.

Na temelju članka 28.Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97,128/99,57/00,129/ 00,59/01,26/03.-proč.tekst,82/04.,178/04.,38/09.,79/09.,49/11., 144/12., 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst, 137/15, 123/17) članka 9. i 48. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/ 08.,136/12 i 15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 35/09.,10/13,36/13 i 2/18) i čl. 35.Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine«broj 35/09,53/10,10/13,36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 17. sjednici održanoj dana 27.03.2019. godine, donosi

IZVJEŠTAJ ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE 2018. GODINE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području općine Dobrinj kroz:

a) financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa

b) opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Ovaj Izvještaj objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/19-03/1

Urbroj:2142-04-05-19-4

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ
Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr