SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 7. Subota, 23. ožujka 2019.
OPĆINA VRBNIK

18.

Na temelju članka 20. Statuta LOKALNE AKCIJSKE GRUPE »KVARNERSKI OTOCI« i članka 59. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13 i 2/18) Općinski načelnik Općine Vrbnik, dana 7. veljače 2018. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju predstavnika
Općine Vrbnik u Skupštinu Lokalne akcijske grupe »Kvarnerski otoci«

Članak 1

Mirjana Polonijo, pročelnica jedinstvenog upravnog odjela imenuje se predstavnikom Općine Vrbnik u Skupštinu Lokalne akcijske grupe »Kvarnerski otoci«.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon donošenja i objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:022-06/19-01/1

URBROJ: 2142-07-01-19-1

Vrbnik, 7. veljače 2019.

Općinski načelnik
Dragan Zahija,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr