SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 7. Subota, 23. ožujka 2019.
OPĆINA VRBNIK

17.

Na osnovi članka 14. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 16/ 19) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/03, 25/

13, 2/18 i 37/18) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj 13. sjednici koja je održana 20. ožujka 2019.godine, donijelo je

ODLUKE
o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu
šteta od prirodnih nepogoda

I.

U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se

1. Dominik Gršković, predsjednik,

2. dipl. agr. Marinko Vladić, član i

3. pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Mirjana Polonijo, članica

II.

(1) Članovi Povjerenstva imenuju se na razdoblje od četiri godine i o njihovu imenovanju će se obavijestiti županijsko povjerenstvo.

(2) Članovi Povjerenstva mogu biti razriješeni i prije isteka roka na koji su imenovani

(2) Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

1. utvrđuju i provjeravaju visinu štete od prirodne nepogode za područje općine

2. unose podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta

3. unose i prosljeđuju putem Registra šteta konačne procjene šteta županijskom povjerenstvu

4. raspoređuju dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda oštećenicima

5. prati i nadzire namjensko korištenje odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda prema Zakonu

6. izrađuje izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavlja ih županijskom povjerenstvu putem Registra šteta

7. surađuje sa županijskim povjerenstvom u provedbi Zakona

8. donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti

9. obavljaju druge poslove i aktivnosti iz svojeg djelokruga u suradnji sa županijskim povjerenstvima

(3) Članovi Povjerenstva u svojem radu dužni su postupati savjesno i u skladu s odredbama Zakona, u suprotnom, oštećenici imaju pravo tražiti nadoknadu štete od Općine Vrbnik za učinjene propuste.

III.

(1) Kada Povjerenstvo nije u mogućnosti, zbog nedostatka specifičnih stručnih znanja, procijeniti štetu od prirodnih nepogoda, može zatražiti od županijskog povjerenstva imenovanje stručnog povjerenstva na području u kojem je proglašena prirodna nepogoda.

(2) Stručna povjerenstva pružaju stručnu pomoć općini u roku u kojem su imenovana.

(4) U svojem radu stručno povjerenstvo surađuju s općinskim povjerenstvom i županijskim povjerenstvom općine za koje obavljaju poslove.

IV.

Stručne, upravne i druge poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbnik.

V.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (»Službene novine Primorsko-goranske«, broj 43/07 i 50/13).

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 010-07/19-01/1

URBROJ: 2142-07-03-19-1

Vrbnik, 20. ožujka 2019.

Općinsko vijeće općine Vrbnik
PREDSJEDNIK
Ivan Juranić,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr