SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 7. Subota, 23. ožujka 2019.
OPĆINA VRBNIK

16.

Na temelju odredbi članka 90. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18 i 37/18), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 13. sjednici održanoj 20. ožujka 2019. donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na zaduženje
putem financijskog leasinga
TD VERBENA d.o.o. kod PBZ-LEASING d.o.o.

Članak 1.

Daje se suglasnost TD Verbena d.o.o. Vrbnik za zaduživanje putem financijskog leasinga kod PBZ-LEASING d.o.o. Rijeka, u iznosu od u iznosu od 258.279,60 kn, a za potrebe nabave teretnog vozila marke IVECO DAILY 35C15 ŠASIJA S KABINOM I NADOGRADNJOM za potrebe obavljanja komunalnih djelatnosti pod slijedećim uvjetima:

Namjena:

Iznos Financijskog leasinga: 258.279,60 kn

Način i rok povrata: 60 jednakih rata do 31.03.2024.

Kamatna stopa: fiksna 3,99%

Kamata po dospijeću: ukupni iznos za vrijeme trajanja financijskog leasing-a 24.555,60 kn

Naknada:0,00 kn

Instrument osiguranja: zadužnica na 258.279,60 kn

Članak 2.

TD Verbena d.o.o. Vrbnik dužna je Općini Vrbnik odmah po sklapanju dostaviti Ugovor kako bi ga Općina u roku 8 dana mogla dostaviti Ministarstvu financija.

TD Verbena d.o.o. Vrbnik dužna je dostavljati Općini kvartalna izvješća po danoj suglasnosti u roku od 5 dana po proteku kvartala.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-08/19-01/1

URBROJ: 2142-04-05-19-2

Vrbnik, 20. ožujak 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK
Predsjednik
Ivan Juranić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr