SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 7. Subota, 23. ožujka 2019.
OPĆINA VRBNIK

14.

Na temelju članka 30. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18 i 110/18) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/ 13, 2/18 i 37/18), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 13. sjednici koja je održana 20. ožujka 2019. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na
Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja
na uređenim javnim površinama

I.

Daje se prethodna suglasnost trgovačkom društvu VERBENA d.o.o. Vrbnik, Trg škujica 7, na Opće uvjete ispo

ruke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama, predložene 1. ožujka 2019. godine.

II.

Ovaj zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske« županije.

KLASA: 363-02/19-01-04

URBROJ: 2142-07-03-19-01-1

Vrbnik, 20. ožujka 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Juranić,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr