SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 7. Subota, 23. ožujka 2019.
OPĆINA PUNAT

22.

Na temelju članka 6. i 7. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18) Općinsko vijeće Općine Punat, na 18. sjednici održanoj 22. ožujka 2019. godine donosi

PROGRAM MJERA
za pokriće manjka prihoda i primitaka proračuna
Općine Punat

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjere u cilju naplate prihoda i racionalizacija troškova, dinamika i izvor financijskih sredstava za pokriće manjka prihoda i primitaka nad izvršenim rashodima i izdacima s danom 31.12.2018. godine.

Članak 2.

Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Općine Punat za 2018. godinu utvrđen je proračunski manjak u iznosu od 2.362.261,83 kn.

Članak 3.

Utvrđeni proračunski manjak iz točke 2. pokrit će se u narednim razdobljima prema planiranoj dinamici:

2019. godina 587.420,61 kn

2020. godina 887.420,61 kn

2021. godina 887.420,61 kn.

Članak 4.

U cilju realizacije pokrića manjka prihoda i primitaka iz točke 2. ovog Programa utvrđuju se sljedeće mjere:

- Prilikom izrade 1. Izmjena i dopuna Proračuna tekuće godine i Prijedloga Proračuna za naredne godine u iste uvrstiti planirano pokriće manjka

- Prioritet pri planiranju i izvršavanju proračuna imaju zakonske i ugovorne obveze

- Kontinuirano provođenje ovršnih i ostalih postupaka za naplatu potraživanja

- Ostvarenje prihoda od najma prostora i imovine

- Ostvarenje prihoda po posebnim propisima

- Ostvarenje prihoda od prodaje imovine

- Smanjenje materijalnih rashoda

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program mjeraza pokriće manjka prihoda i primitaka proračuna Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/18).

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/2

Ur. broj: 2142-02-01-19-24

Punat, 22. ožujka 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr