SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 7. Subota, 23. ožujka 2019.
OPĆINA PUNAT

21.

Na temelju članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 8/18), Općinsko vijeće Općine Punat na 18. sjednici održanoj 22. ožujka 2019. godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom obavlja se raspodjela rezultata utvrđenog financijskim izvještajima za 2018. godinu kako slijedi:

- VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA - 4.427.937,56 kn

- VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE - 10.985.722,03 kn

- MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE- 16.929.720,49 kn

Članak 2.

Viškom primitaka od financijske imovine u iznosu od 11.000.000,00 kn pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine (dugoročni kredit). Višak prihoda poslovanja umanjuje se za iznos 682.180,35 kn i prenosi se na višak primitaka od financijske imovine. Manjak prihoda od nefinancijske imovine pokriva se viškom prihoda poslovanja u iznosu od 5.929.720,49 kn.

Članak 3.

Nakon izvršene raspodjele utvrđeno je sljedeće:

- Višak prihoda poslovanja u iznosu od 178.298,55

- Manjak prihoda poslovanja u iznosu od 2.362.261,83

- Višak primitaka od financijske imovine u iznosu od 667.902,38.

Članak 4.

Višak prihoda poslovanja koji se prenosi u 2019. godinu, utvrđen Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna, sastoji se od namjenskih sredstva u iznosu od 178.298,55 kn:

- koncesija na pomorskom dobru u iznosu 176.673,02 kn

- tekuće pomoći od HZZ, HZMO, HZZO- vježbenici u iznosu od 1.625,53 kn.

Utrošak navedenih sredstava biti će predviđen 1. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu.

Pokriće manjka u iznosu od 2.362.261,83 kn utvrdit će se Programom mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka.

Višak primitaka od financijske imovine u iznosu od 667.902,38 kn iz 2017. Godine, koristit će se za otplatu

glavnice dugoročnog kredita, čiji je utrošak predviđen u Proračunu za 2019. godinu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/2

Ur. broj: 2142-02-01-19-23

Punat, 22. ožujka 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr