SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 7. Subota, 23. ožujka 2019.
OPĆINA PUNAT

14.

Na temelju članka 10. Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/ 18) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18), Općinsko vijeće Općine Punat na 18. sjednici održanoj 22. ožujka 2019. godine donosi

ODLUKU
o prostorima na kojima je dozvoljeno prekoračenje
dopuštenih razina buke

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se ulice, dijelovi ulica i naselja, trgovi i druge lokacije namijenjene u svrhu održavanja javnih skupova, organiziranja razonode, zabavnih i športskih priredbi i drugih aktivnosti na otvorenom ili u zatvorenom prostoru za stanovništvo i goste, kada postoji mogućnost

prekoračenja dopuštenih razina buke, kao i putovi za dolaženje i odlaženje sudionika događanja.

Članak 2.

Dozvoljava se prekoračenje dopuštenih razina buke radi zadovoljavanja potreba održavanja javnih skupova i organiziranja razonode, zabavnih i športskih priredbi, festivala te drugih aktivnosti na otvorenom ili zatvorenom prostoru za stanovništvo i goste, na sljedećim lokacijama:

- prostor od Trga Zahvalnosti do Punćala

- lokacija Placa u Puntu

- zgrada Narodnog doma u Puntu

- parkiralište Pod gušternom

- lokacija Punta de bij

- dvorana i okoliš Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan« Krk, Područne škole Punat

- parkiralište u lučici u Staroj Baški.

Članak 3.

Najviše prekoračenje dopuštene razine buke na lokacijama iz članka 2. ove Odluke moguće je samo prigodom održavanja manifestacija i drugih događanja od interesa za Općinu Punat određenim kalendarom događanja Turističke zajednice Općine Punat, kao i za manifestacije i druge događaje od interesa za Općinu Punat koje odobri općinski načelnik.

Članak 4.

Buka koja nastaje uslijed događaja navedenih u članku 2. ove Odluke ne smije u drugim dijelovima Općine Punat prelaziti dopuštene granice.

Članak 5.

Putevi za dolaženje i odlaženje sudionika navedenih događaja su svi prometni pravci, ulice i ceste za automobile i pješake koji nisu u to vrijeme propisno zatvoreni znakovima ili pod drugačijom regulacijom policije, a sve u skladu s odredbama važećih zakona, podzakonskih propisa i odluka Općinskog vijeća Općine Punat kojima se uređuje sigurnost, uređenje prometa na cestama i regulacija prometa.

Članak 6.

Nadzor nad primjenom ove Odluke obavljaju nadležne inspekcije i komunalni redar Općine Punat, svaki u okviru svoje nadležnosti, sukladno posebnim propisima.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o prostorima na kojima je dozvoljeno prekoračenje dopuštenih razina buke (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 32/07).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/2

Ur. broj: 2142-02-01-19-7

Punat, 22. ožujka 2019.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr