SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 7. Subota, 23. ožujka 2019.
OPĆINA PUNAT

12.

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5., članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine« broj 102/17) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 8/ 18), Općinsko vijeće Općine Punat na 18. sjednici održanoj 22. ožujka 2019. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja
kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim
i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Članak 1.

U Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 2/19) briše se članak 5. i članak 6. Odluke.

Članak 2.

U članku 19. Odluke iza riječi: »uzgoj kućnih ljubimaca« dodaju se riječi:»namijenjenih prodaji«.

Članak 3.

Članak 20. Odluke mijenja se i glasi:

»Vlasnici kućnih ljubimaca dužni su držati pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca pod njihovim nadzorom.«

Članak 4.

Članak 21. Odluke mijenja se i glasi:

»Na području Općine Punat propisuje se trajna sterilizacija napuštenih i izgubljenih pasa i mačaka kao obvezan način kontrole razmnožavanja.«

Članak 5.

U članku 34. stavku 1. točke 3. i 4. brišu se.

Članak 6.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 021-05/19-01/2

Ur. broj: 2142-02-01-19-4

Punat, 22. ožujka 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr