SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 7. Subota, 23. ožujka 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

10.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 4/18 i 96/18) i članka 49. stavka 3. podstavka 15. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinska načelnica Općine Omišalj, 18. ožujka 2019., utvrdila je

PRVE IZMJENE PLANA
prijma u službu u Općinu Omišalj za 2019. godinu

I.

U Planu prijma u službu u Općinu Omišalj za 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/19, dalje u tekstu: Plan) u tablici iz Dodatka 1. Plana, u točki 2. u stupcu II, Naziv radnog mjesta mijenja se i glasi: »Viši stručni suradnik za pravne poslove«.

U stupcu IV Popunjena radna mjesta na neodređeno vrijeme, brojka: »1« zamjenjuje se brojkom: »0«.

U stupcu V Potreban broj službenika na neodređeno vrijeme, brojka: »0« zamjenjuje se brojkom: »1«.

U stupcu VII Ukupno planiranih popuna (kolona V + VI), brojka: »0« zamjenjuje se brojkom: »1«.

II.

U točki 13. stupcu II, Naziv radnog mjesta mijenja se i glasi: »Referent - glavni komunalni i prometni redar«.

III.

U točki 14. stupcu II, Naziv radnog mjesta mijenja se i glasi: »Referent - komunalni i prometni redar 1«.

IV.

U točki 15. stupcu II, Naziv radnog mjesta mijenja se i glasi: »Referent - komunalni i prometni redar 2«.

 

 

V.

Ove izmjene Plana stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-01/19-01/2

Ur. broj: 2142-06-19-01-2

Omišalj, 18. ožujka 2019.

Općinska načelnica

mr. sc. Mirela Ahmetović, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr