SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 7. Subota, 23. ožujka 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

31.

Na temelju članka 13. stavka 8. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 - pročišć. tekst i 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dana 21. ožujka 2019. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o stanju zaštite od požara u 2018. godini koji se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 214-01/19-01/04

Ur. broj: 2213/01-01-19-4

Mali Lošinj, 21. ožujka 2019.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

 

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr