SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 7. Subota, 23. ožujka 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

30.

Na temelju članka 32.Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 32/09, 10/13, 24/17 - pročišć. tekst i 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dana 21. ožujka 2019. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o lokacijama i količinama nepropisno odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera u 2018. godini koje se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 351-01/19-01/03

Ur. broj: 2213/01-01-19-5

Mali Lošinj, 21. ožujka 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

 

 

Na temelju čl. 36. st.9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13, 73/17, 14/19) i čl. 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 - pročišć.tekst, 9/18) Gradonačelnica Grada Malog Lošinja podnosi

IZVJEŠĆE
o lokacijama i količinama nepropisno odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera u 2018. godini

Članak 1.

U provođenju mjera iz čl.36. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13, 73/17, 14/ 19) u 2018. godini komunalni redari izdali su 1 Rješenje o uklanjanju nepropisno odbačenog otpada:

- naselje Mali Lošinj, ulica Matije Gupca, cca 12 m3.

Dani su nalozi za:

- naselje Mali Lošinj, kod vodospreme - odvoz građevinskog otpada, cca 20 m3,

- naselje Ćunski, put za aerodrom - po usmenoj opomeni uklonili vlasnici, cca 10 m3.

Članak 2.

Grad nije financirao troškove za izvršenje.

Članak 3.

Poduzete mjere:

- učestale kontrole, suradnja s ostalim inspekcijama,

- postavljanje kamera na Veloj Rivi, Priku i u Velom Lošinju,

- zaprimanje dojava i izlaz na očevid,

- postavljanje tabli za zabranu odlaganja otpada,

- izdavanje usmenih opomena i pismenih rješenja, provjera izvršenja.

Klasa: 351-01/19-01/03

Ur. broj: 2213/01-01-19-3

Mali Lošinj, 5. ožujka 2019.

Gradonačelnica

Ana Kučić, mag. oec., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr