SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 7. Subota, 23. ožujka 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

28.

Na temelju članka 36. st.10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13, 73/17, 14/19) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 - pročišć. tekst, 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dana 21. ožujka 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o provedbi posebnih mjera sprječavanja
odbacivanja otpada u 2019. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada.

Članak 2.

Temeljem Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada, kao i mjera za uklanjanje odbačenog otpada u okoliš na području Grada Malog Lošinja za 2018. godinu utvrđuju se slijedeće lokacije na kojima će se provoditi posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada u 2019. godini:

- Područje naselja Malog Lošinja s pojačanim nadzorom u centru i ulici Vladimira Gortana,

- Područje industrijske zone Kalvarija,

- Područje naselja Mali Lošinj, predio Privlaka,

- Područje naselja Mali Lošinj, kod vodospreme,

- Područje naselja Artatore i županijske ceste prema aerodromu,

- Područje naselja Veli Lošinj, predio Čorba i Kunsil,

- Područje cesta prema Mrtvaškoj,

- Područje Susak, Donje i Gornje selo,

- Područje Nerezina, kod groblja,

- Područje Osora.

Pojačani nadzor vršit će se na područjima svih ostalih naselja.

Članak 3.

Posebne mjere provoditi će se na način:

- učestale kontrole putem komunalnih redara,

- zaprimanjem prijava i provjerom na terenu,

- povremenom postavom videonadzora od strane ovlaštenih osoba pružanja zaštitarskih usluga i nadzora,

- postavom znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada,

- ostalim mjerama.

Članak 4.

Za realizaciju posebnih mjera iz članka 3. koristit će se dio sredstava iz Proračuna Grada Malog Lošinja na poziciji R0083 - komunalne usluge (intervencije na javnim površinama - 200.000,00 kn) i R0079 - R0081 - komunalne usluge (održivo gospodarenje otpadom - 150.000,00 kn).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:351-01/19-01/05

Ur. broj: 2213/01-01-19-4

Mali Lošinj, 21. ožujka 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr