SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 7. Subota, 23. ožujka 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

19.

Na temelju članka 33. stavka 15. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13, 73/ 17, 14/19) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17 - pročišćeni tekst, 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2019. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GRADNJE
GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE OTPADOM
NA PODRUČJU GRADA MALOG LOŠINJA
ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Proračunom je planirana izgradnja pretovarne stanice, reciklažnog dvorišta i otkup zemjišta u sveukupnom iznosu 7.600.000,00 kn.

Realizacija građevina za gospodarenje otpadom:

1.PRETOVARNA STANICA NA KALVARIJI UKLJUČUJUĆI I FAZU ULAZNO IZLAZNE ZONE
IZGRADNJA 9.626.477,61 kn (bez PDV-a)
NADZOR 139.000,00 kn (bez PDV-a)
Izvori sredstava:

A)Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 5.000.000,00 kn

B)Grad Mali Lošinj 2.500.000,00

C)Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. 2. 265.477,61 kn i PDV na ukupni iznos

Ugovoreno je realizirano u cijelosti.

2.RECIKLAŽNO DVORIŠTE KALVARIJA

IZGRADNJA UGOVORENO: 3.498.207,00 kn s PDV-om

IZGRADNJA REALIZIRANO U 2018. g.: 329.242,62 kn

NADZOR UGOVORENO: 51.000,00 kn s PDVom

NADZOR REALIZIRANO U 2018. g.: 4.800,00 kn

ROK IZVEDBE: 5 mj., do travnja 2019.

Izvori sredstava realizirano:

A) GRAD MALI LOŠINJ: 334.042,62 kn

B) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurava ukupno 2.700.000,00 kn.

3. SANACIJA DEPONIJA

Otkup zemljišta i usluge procjene: 295.313,52kn

Izvori sredstava:

GRAD MALI LOŠINJ: 295.313,52 kn

Članak 2.

Za izgradnju građevina za gospodarenje otpadom nije uvedena namjenska naknada iz. članka 33. st. 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 93/13, 73/17, 14/19).

Članak 3.

Ovo se Izvješće objavljuje u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 351-01/19-01/06

Ur. broj: 2213/01-01-19-4

Mali Lošinj, 21. ožujka 2019.

Grad Mali Lošinj
Gradsko vijeće

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr