SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 7. Subota, 23. ožujka 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

17.

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17 - pročišćeni tekst,9/ 18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2019. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Članak 1.

Programu građenja komunalne infrastrukture za 2019.godinu (u daljnjem tekstu Program). Objavljen u »Službenim novinama PGŽ« broj 44/ 18) u članak 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2019. godinu za nerazvrstane ceste, parkirališta,javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnu rasvjetu , građenje groblja i ostalih komunalnih građevina.

Ovim Programom prikazano u Tablici točka 1.2.3.obuhvaćene su građevine komunalne infrastrukture koje se grade izvan građevinskog područja, kojima se uređuju neizgrađeni dijelovi građevinskog područja i građevine komunalne infrastrukture koje se grade u uređenim dijelovima građevinskog područja, kao i rekonstrukcija postojećih građevina komunalne infrastrukture.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za građenje komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja kako slijedi:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 30.210.000,00 kn od čega komunalni doprinos iznosi 8.863.000,00 kn, komunalna naknada 350.00,00 kn, kapitalne pomoći RH 7.397.000,00 kn, kapitalne pomoći PGŽ-a 100.000,00 kn, prihodi od prodaje nefin.imovine 2.550.000,00 kn, naknade od koncesija 550.000,00 kn, donacije 10.250.000,00 kn, boravišna pristojba 150.000,00 kn.

Članak 3.

Ovaj Program se objavljuje u »Službenim novinama PGŽ«, a stupa na snagu 8 dana od objave.

Klasa: 361-02/19-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-19-4

Mali Lošinj, 21. ožujka 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr