SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 7. Subota, 23. ožujka 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

16.

Na temelju članka 33. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine« PGŽ broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 i 9/18), Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, na sjednici održanoj 21. ožujka 2019. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za
2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Članak 1.

I. Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa definiraju se ciljevi i prioriteti razvoja Grada Malog Lošinja povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

I. Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru pojedinih Programa kako slijedi:

      *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu stupaju na snagu u roku od osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/19-01/03

Ur. broj: 2213/01-01-19-7

Mali Lošinj, 21. ožujka 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Elvis Živković, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr