SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 3. Ponedjeljak, 4. veljače 2019.
OPĆINA MATULJI

12.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/ 13, 17/14, 29/14, 4/15- pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 31.01.2019. donosi

ZAKLJUČAK

1.Prihvaća se Izmjena Sporazuma o financiranju postupka izvlaštenja čvora Trinajstići i to na način da se članak 4. stavak 2. i stavak 3.Sporazumamijenjaju i glase:

»Stranke Sporazuma utvrđuju da će Autocesta Rijeka- Zagreb d.d. ispostavit Strankama račune u skladu sa sklopljenim nagodbama, donesenim rješenjima o izvlaštenju i zaključcima (troškovi postupaka izvlaštenja) za završene dijelove postupka izvlaštenja. Utrošeni iznos iz obavljene faze izvlaštenja bit će fakturiran sukladno udjelima sufinanciranja kako je navedeno u članku 3. Sporazuma. Strankama će kao dokaz troškova bit dostavljena relevantna dokumentacija.

Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. ispostavit će račun do kraja mjeseca za troškove (nagodbe, rješenja i zaključci i sl.) obavljenih postupaka izvlaštenja, odnosno izvršenu fazu izvlaštenja. Rok plaćanja iznosi 30 dana od dana primitka računa.«

2.Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Matulji da potpiše Izmjene Sporazuma iz točke 1. ovog Zaključka.

KLASA: 340-03/17-01/0001

URBROJ: 2156/04-01-3-02-19-0015

Matulji, 01.02.2019

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Potpredsjednik
Željko Grbac, oec.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2093&mjesto=51211&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr