SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 19. Petak, 15. srpnja 2005.
GRAD NOVI VINODOLSKI
35

32.

Na temelju članka 35. točka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/01 i 60/01) i članka 19. alineja 8. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 2. sjednici održanoj dana 7. srpnja 2005. godine donijelo je

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije

I.

Oleg Butković, dipl. ing. razrješava se dužnosti člana u Mandatnoj komisiji.

II.

Vjeran Dražić imenuje se za člana u Mandatnu komisiju.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/10

Ur. broj: 2107/02-01-05-5

Novi Vinodolski, 8. srpnja 2005.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća

Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=133&mjesto=51250&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr