SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 19. Petak, 15. srpnja 2005.
GRAD NOVI VINODOLSKI
35

28.

Na temelju članka 46. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/01 i 60/01) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 2. sjednici održanoj dana 7. srpnja 2005. godine donijelo je

RJEŠENJE
o izboru člana Gradskog poglavarstva
Grada Novi Vinodolski

I.

Mladen Peričić, dipl. oecc., Šćedine 7, Novi Vinodolski, izabran je za člana Gradskog poglavarstva Grada Novi Vinodolski.

II.

Član Poglavarstva Mladen Peričić, dipl. oecc., dužnost počinje obnašati dana 8. srpnja 2005. godine

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljeno u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/05-01/15

Ur. broj: 2107/02-01-05-3

Novi Vinodolski, 8. srpnja 2005.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća

Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=133&mjesto=51250&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr