SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 1. Ponedjeljak, 21. siječnja 2019.
OPĆINA MATULJI

1.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 04/18 i 96/18) Općinski načelnik Općine Matulji dana 3. siječnja 2019. godine, utvrđuje:

PLAN
prijma u službu za 2019. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se Plan prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji za 2019. godinu.

Članak 2.

Plan prijma u Jedinstvenom upravnom odjelu sadrži:

-broj sistematiziranih radnih mjesta na dan 31.12.2018. godine

-stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji na dan 31.12.2018.

-potreban broj službenika na neodređeno vrijeme za 2019. godinu

-potreban broj vježbenika u 2019. godini

Članak 3.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji na dan 31. 12. 2018. godine sistematizirano je 25 radnih mjesta i to: pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, 5 radna mjesta u Odsjeku za komunalni sustav, 7 u Odsjeku za samoupravu i upravu, 6 u Odsjeku za proračun i financije, viši stručni suradnik za prostorno uređenje I i viši stručni suradnik za prostorno uređenje II, viši savjetnik za gospodarstvo i potporu razvojnim projektima, viši stručni suradnik za društvene djelatnposti i viši referent za društvene djelatnosti direktno su odgovorni Pročelnici, a unutarnji revizor Općinskom načelniku.

Članak 4.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji na dan 31. 12. 2018. godine popunjeno je 18 radnih mjesta.

U Odsjeku za proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela u 2019. godini planira se popuniti dva radna mjesta i to: viši/a stručni/a suradnik/a za proračun i financije na neodređeno vrijeme i referent/ica proračunskih prihoda na neodređeno vrijeme.

Članak 5.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji ne planira se prijam vježbenika u 2019. godini.

Članak 6.

Općina Matulji popunjava radna mjesta prema ovom planu, sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Pravilniku o unutarnjem redu i financijskim sredstvima osiguranim Proračunom Općine Matulji za 2019. godinu, osim u slučaju potrebe prijma u službu na određeno vrijeme i popune radnog mjesta koje je ostalo upražnjeno nakon donošenja ovog Plana.

Članak 7.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na internetskoj stranici Općine Matulji.

Klasa: 100-01/19-01/0004

Ur. broj: 2156/04-01-3-02-19-0001

Matulji, 3. siječnja 2019.

Općinski načelnik Općine Matulji

Mario Ćiković, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2091&mjesto=51211&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr