SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 46. Subota, 29. prosinca 2018.
OPĆINA VINODOLSKA

56.

Na temelju članka 64. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne Novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04,110/04, (Uredba) i 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 68/18), članka 48 .Statuta Vinodolske općine (»Službene Novine« Primorsko-goranske županije broj 40/09, 15/13, 30/13-pročišćeni tekst i 7/18), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 15. sjednici Općinskog vijeća održanoj 20. prosinca 2018. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM GRADNJE
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2019. godinu na području Vinodolske općine

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Vinodolske općine za 2019. godinu. Ovaj program sadrži opis poslova s procjenom troškova gradnje objekata komunalne infrastrukture:

Članak 2.

Sredstva u iznosu od 700.000,00 kuna osiguravaju se iz sljedećih prihoda:

Komunalni doprinos 700.000,00 kuna

Članak 3.

Sredstva za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture namjenjena su za:

Izrada projektne dokumentacije za dječji vrtić         100.000,00 kuna

Proširenje javne rasvjete                                           100.000,00 kuna

Ostala nematerijalna imovina                                   150.000,00 kuna

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima          350.000,00 kuna

Ukupno:                                                                   700.000,00 kuna

Članak 4.

Raspored i namjena sredstava gradnje komunlne infrastrukture određuju se ovim Programom, a dinamiku i terminski plan izvođenja radova određuje načelnik općine.

Članak 5.

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/18-01/11

URBROJ:2107-03/18-01-12-144

Bribir, 20. prosinca 2018.

Predsjednik vijeća
Vinodolske općine
Boris Miklić, dipl.ing.,v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2090&mjesto=91253&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr