SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 44. Subota, 22. prosinca 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

60.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br.68/18)i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 12/13 i 18/14) Gradsko vijeća Grada Novi Vinodolski, na 20. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2018.g., donosi

I. Izmjene i dopunePrograma
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu

Članak 1.

U Programuodržavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu(Sl. novine PGŽ broj 38/ 17) mijenja se članak 2., u tabelarnom prikazu u kunama, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se i sada glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Članak 4. se briše, a članci 5., 6. i 7. postaju članci
4., 5. i 6.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:363-02/17-01/32

UR.BROJ: 2107/02-01-18-4

Novi Vinodolski,17. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2088&mjesto=51250&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr