SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 44. Subota, 22. prosinca 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

59.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br.68/18) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 12/13 i 18/14) Gradsko vijeća Grada Novog Vinodolskog, na 20. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2018. god., donosi

II. Izmjene i dopune Programa
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2018. godinu

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu (Sl. novine PGŽ broj 38/17 i 20/18) mijenja se članak 2., u tabelarnom prikazu u kunama, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Članak 3. Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture mijenja se u tabelarnom prikazu, izraženo u kunama, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Članak 4. Programa mijenja se i sada glasi:

»Planirani prihod po osnovi komunalnog doprinosa, šumskog doprinosa, vodnog doprinosa, naknade za koncesije iz obavljanja komunalnih djelatnosti, naknade za pravo puta od TK operatera te naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine u prostoru u ukupnom iznosu od 6.684.200,00 kn namjenski će se utrošiti za otplatu anuiteta po kreditnim zaduženjima u iznosu od 1.732.000,00, te novo planiranu gradnju iz članka 3., točaka A - G i I.

Izgradnju dijela javne rasvjete Poslovne zone Zapad sufinancirat će Primorsko-goranska županija u iznosu od 150.000,00 kn.

Uređenje dječjeg igrališta u Smokvici sufinancirat će Primorsko-goranska županija u iznosu od 70.000,00 kn.

Izmjenu i dopunu glavnog projekta III. i IV. faze sanacije deponija Duplja i elaborata zaštite okoliša sufinancirat će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 88.000,00 kn.

Članak 4.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-02/17-01/34

URBROJ:2107/02-01-18-6

Novi Vinodolski,17. prosinca 2018. god.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2088&mjesto=51250&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr