SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 44. Subota, 22. prosinca 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

58.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/ 17) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 12/13 i 18/ 14) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 21. sjednici održanoj 17. prosinca 2018. godine donosi

II. Izmjene i dopuneProgramagospodarenja
prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne
baštine za 2018. godinu

Članak 1.

U članku 2. stavku 1. Programa gospodarenja prostorom,imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2018. godinu (Sl. novine PGŽ broj 39/17 i 20/18) (u daljnjem tekstu »Program«) iznos od »8.491.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom od »7.307.000,00 kn«.

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se u tabelarnom prikazu, izraženo u kunama, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:400-06/17-60/7

URBROJ:2107/02-01-18-16

Novi Vinodolski,17. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2088&mjesto=51250&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr