SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 44. Subota, 22. prosinca 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

123.

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br.68/18) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 26/ 09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 9/18,) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2018. godine, donijelo je

PROGRAM
građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2019. godinu za nerazvrstane ceste, parkirališta,javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnu rasvjetu , građenje groblja i ostalih komunalnih građevina.

Ovim Programom prikazano u Tablici točka 1.2.3.obuhvaćene su građevine komunalne infrastrukture koje se grade izvan građevinskog područja, kojima se uređuju neizgrađeni dijelovi građevinskog područja i građevine komunalne infrastrukture koje se grade u uređenim dijelovima građevinskog područja, kao i rekonstrukcija postojećih građevina komunalne infrastrukture.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za građenje komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 28.023.000,00kn

od čega komunalni doprinos iznosi 7.413.000,00kn,komunalna naknada 350.00,00kn, kapitalne pomoći RH 6.850.000,00 kn, kapitalne pomoći PGŽa 100.000,00 kn, prihodi od prodaje nefin.imovine 2.110.000,00 kn, naknade od koncesija 550.000,00 kn, donacije 10.250.000,00 kn , vlastiti prihodi 250.000,00 kn, boravišna pristojba 150.000,00 kn.

Članak 3.

Ovaj Program se objavljuje u Službenim novinama PGŽ, a stupa na snagu 01.01.2019.godine.

Klasa: 361-02/18-01/12

Urbroj: 2213/01-01-18-4

Mali Lošinj, 20. prosinca 2018.

 

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr