SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 44. Subota, 22. prosinca 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

118.

Na temelju članka 48. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja donijelo je dana 20. prosinca 2018. godine,

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena usluga Dječijeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju cijena usluga Dječijeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, KLASA: 601-02/14-01/14, URBROJ: 2213/01-01-14-5 od 18. prosinca 2014. i KLASA: 601-02/ 17-01/07, URBROJ: 2213/01-01-17-7 od 21. ožujka 2017. godine, članak 2. stavak 1. točke 5. mijenja se i glasi:

- »Za dane odsutnosti djeteta u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza i od 20. prosinca do 15. siječnja, te odsutnosti djeteta za vrijeme višednevnih izleta u organizaciji vrtića i to na način da se za dijete koje koristi 10- satni primarni program i 6- satni primarni program, obračuna dnevna cijena 5-satnog primarnog programa, a za dijete koje koristi 5- satni primarni program obračuna dnevna cijena označena kao odsutnost s potvrdom 5-satnog primarnog programa«.

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 601-02/18-01/01

URBROJ: 2213/01-01-18-9

Mali Lošinj, 20. prosinca 2018.

GRAD MALI LOŠINJ

GRADSKO VIJEĆE
Predsjednik
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr