SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 44. Subota, 22. prosinca 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

117.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09, 32/ 09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2018. godine, donijelo je sljedeću

O D L U K U
o imenovanju predsjednika i članova Stručnog
povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova

I.

U Stručno povjerenstvo za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova imenuju se sljedeće osobe:

1. Ivka Matošević, za predsjednicu

2. Marina Žunić Grbčić, za člana

3. Matija Basta, za člana

4. Elvis Živković, za člana

5. Mario Kamalić, za člana.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 013-03/18-01/11

URBROJ:2213/01-01-18-8

Mali Lošinj, 20. prosinca 2018.

GRAD MALI LOŠINJ

GRADSKO VIJEĆE
Predsjednik
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr